MARIA CASAL LOUREIRO - GALIZA

MARIA CASAL , amiga da ALGP

"ACTITUDE INTERIOR"
EXPOSICION DE PINTURA DE MARIA CASAL

Sabádo 1 de Setambro de 2012 as 21h00
en: A TENDA DA PONTE
Cuntis, Pontevedra. Galiza