de PORTUGAL A GALIZA

Exposicion Internacional - de PORTUGAL A GALIZA
Sala LEOCADIA BOULLOSA
Centro Galego de Lisboa


                                                                                                                  NOLO SUAREZ


INAUGURACION: 21 de Novembro as 20h00
De 21 de novembra ao 5 de decembro de 2011